• Ocol Silvic Alpina Borșa
  Logo Ocol Silvic Alpina Borșa
  Pasiune pentru natură
  Expertiză profesională
  Dedicați peste măsură
 • Ocol Silvic Alpina Borșa
  Personal forestier specializat
  Experiență dovedită și disponibilitate
  Servicii silvice și forestiere
 • tiga
  GOSPODĂRIRE SILVICĂ șI GESTIONARE DURABILĂ
  Administrarea pădurilor proprietate publică a orașului Borșa
  Ocolul Silvic Alpina funcționează ca regie cu specific exclusiv silvic, de interes local,
  în structura unitatii administrativ-teritoriale orasul Borsa, pe bază de gestiune
  economică proprie, având ca obiect de activitate asigurarea integrității, conservarea,
  gospodărirea durabilă în regim silvic a pădurilor.
  Logo Ocolul Silvic Alpina

Ocolul Silvic Alpina Borșa

Ocolul Silvic Alpina Borșa RA este structura proprie de specialitate similară cu cele ale statului care se înființează pentru a realiza gospodărirea silvică și gestionarea durabilă a pădurilor proprietate publică a orașului Borșa, pe baza amenajamentelor silvice și normelor tehnice specifice.

Ocolul Silvic Alpina Borșa RA funcționează ca regie cu specific exclusiv silvic, de interes local, în structura unitatii administrativ-teritoriale orasul Borsa, pe bază de gestiune economică proprie, având ca obiect de activitate asigurarea integrității, conservarea, gospodărirea durabilă în regim silvic a pădurilor.!

Gospodărirea silvică

Gospodărirea silvică

Gospodărirea silvică cuprinde lucrări de îngrijire și conducere a arborilor, menținere permanentă într-o stare fitosanitară corespunzătoare, declanșarea procesului de regenerare în arboretele preexploatabile, ajutorarea regenerării naturale și împădurirea terenurilor neacoperite cu păduri.

Gestionarea durabilă

Gestionarea durabilă

Pădurile asigură numeroase servicii ale ecosistemelor, esențiale pentru mediu și pentru climă, ele contribuie la reglarea climei pe planeta noastră, la alimentarea bazinelor hidrografice, oferind apă curată și purifică aerul. Creșterea fondului forestier contribuie adesea la captarea unor cantități mari de dioxid de carbon din atmosferă.

Conservarea păduriilor

Conservarea pădurilor

Conservarea biodiversității ecosistemelor forestiere implică măsuri de gestionare durabilă, prin aplicarea de tratamente intensive, care promovează regenerarea naturală a speciilor din tipul natural fundamental de pădure și prin conservarea pădurilor virgine și cvasi virgine, dar și constituirea de arii naturale protejate.


Anunț licitație de vânzare masă lemnoasă pe picior

Proces verbal încheiere licitație | 23.04.2024

Primăria orașului Borșa vă prezintă procesul-verbal încheiere licitație electronică de vânzare material lemnos pe picior, provenit din produse accidentale și secundar descărcați procesul-verbal

Anunț licitație de vânzare masă lemnoasă pe picior

Proces verbal preselecție | 19.04.2024

Primăria orașului Borșa vă prezintă procesul-verbal de preselecție operatori economici înscriși la licitația electronică de vânzare material lemnos pe picior, provenit din produse accidentale și secundar descărcați procesul-verbal

Anunț licitație de vânzare masă lemnoasă pe picior

Anunț licitație de vânzare masă lemnoasă pe picior | 23.04.2024

Primăria orașului Borșa, organizează licitație de vânzare material lemnos pe picior, provenit din produse accidentale și secundare, destinat operatorilor economici.
Licitația electronică are loc în data de 23 aprilie 2024, ora 11:00 pentru detalii descărcați anunțul, caietul de sarcini și anexe caietul de sarcini, lista patizi, APV

Proces-verbal preselecție 22.06.2023

Proces-verbal încheiere a licitației | 27.06.2023

Primăria orașului Borșa, publică anunțul de încheiere a licitației de vânzare material lemnos pe picior, provenit din produse accidentale și secundare, destinat operatorilor economici ... descărcați anunțul


Proces-verbal preselecție 22.06.2023

Proces-verbal preselecție | 22.06.2023

Primăria orașului Borșa, publică anunțul de preselecție pentru licitația de vânzare material lemnos pe picior, provenit din produse accidentale și secundare, destinat operatorilor economici ... descărcați anunțul


Anunt concurs pentru ocuparea postului de pădurar

Anunț licitație de vânzare masă lemnoasă pe picior | 13.06.2023

Primăria orașului Borșa, organizează licitație de vânzare material lemnos pe picior, provenit din produse accidentale și secundare, destinat operatorilor economici.
Licitația electronică are loc în data de 27 iunie 2023, ora 11:00 pentru detalii descărcați anunțul, caietul de sarcini și anexe caietul de sarcini


Anunt concurs pentru ocuparea postului de inginer silvic

Anunț angajare inginer silvic

Ocolul Silvic Alpina Borsa RA organizează în data de 12.05.2023, ora 14:00, la sediul acestuia, concurs/examen pentru ocuparea postului de inginer silvic, cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată ... descărcați anunțul


Anunt concurs pentru ocuparea postului de pădurar

Anunț angajare pădurar

Ocolul Silvic Alpina Borsa RA organizează în data de 12.05.2023, ora 14:00, la sediul acestuia, concurs/examen pentru ocuparea postului de pădurar, cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată ... descărcați anunțul


Anunt concurs pentru ocuparea postului de pădurar

Anunț preselecție licitație de vânzare masă lemnoasă pe picior

Primăria orașului Borșa, publică anunțul de preselecție pentru licitația de vânzare material lemnos pe picior, provenit din produse accidentale și secundare, destinat operatorilor economici ... descărcați anunțul


Anunt concurs pentru ocuparea postului de pădurar

Anunț licitație de vânzare masă lemnoasă pe picior

Primăria orașului Borșa, organizează licitație de vânzare material lemnos pe picior, provenit din produse accidentale și secundare, destinat operatorilor economici.
Licitația are loc în data de 16 septembrie 2022, ora 10:00 pentru detalii descărcați anunțul și caietul de sarcini


Articole recente
Înscrieți-vă la newsletter pentru a fi notificat!

Astfel puteți fi oricând informați despre noutățile pe care le oferă Ocolul Silvic Alpina Borșa prin intermediul acestui website