Informații publice Ocolul Silvic Alpina Borșa

Ocolul Silvic Alpina Borșa RA asigură transparența în ceea ce privește informațiile publice privind activitatea desfășurată și legislația specifică domeniului silvic și forestier

Ocolul Silvic Alpina Borșa


Anunț angajare
Anunt concurs pentru ocuparea postului de pădurar

Anunț angajare inginer silvic

Ocolul Silvic Alpina Borsa RA organizează în data de 12.05.2023, ora 14:00, la sediul acestuia, concurs/examen pentru ocuparea postului de inginer silvic, cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată.

Concursul se organizeaza în conformitate cu dispozițiile Contractului Colectiv de Muncă în vigoare, art. 20 respectiv examenul constă în susținerea unei probe scrise și a unui interviu ... descărcați anunțul


Anunt concurs pentru ocuparea postului de pădurar

Anunt concurs pentru ocuparea postului de pădurar

Ocolul Silvic Alpina Borsa RA organizeaza în data de 12.05.2023, ora 14:00, la sediul, concurs/examen pentru ocuparea postului de pădurar, cu contract individual de muncă pe perioadă nederminată.

Concursul se organizeaza în conformitate cu dispozițiile Contractului Colectiv de Muncă în vigoare, art. 20 respectiv examenul constă în susținerea unei probe scrise și a unui interviu ... vezi


Anunt concurs pentru ocuparea postului de pădurar

Anunț angajare pădurar

Ocolul Silvic Alpina Borsa RA organizează în data de 07.10.2022, ora 14:00, la sediul acestuia, concurs/examen pentru ocuparea postului de pădurar, cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată ... descărcați anunțul


Anunt concurs pentru ocuparea postului de pădurar

Anunt concurs pentru ocuparea postului de pădurar

Ocolul Silvic Alpina Borsa RA organizeaza în data de 06.06.2022, ora 14:00, la sediul, concurs/examen pentru ocuparea postului de pădurar, cu contract individual de muncă pe perioadă nederminată.

Concursul se organizeaza în conformitate cu dispozițiile Contractului Colectiv de Muncă în vigoare, art. 20 respectiv examenul constă în susținerea unei probe scrise și a unui interviu. Data concursului (proba scrisa+interviu) - 06.06.2022 ... vezi


Anunt concurs pentru ocuparea postului de contabil șef

Anunt concurs pentru ocuparea postului de contabil șef

Ocolul Silvic Alpina Borsa RA organizeaza în data de 11.05.2022, ora 10:00, la sediul, concurs/examen pentru ocuparea postului de contabil șef, cu contract individual de muncă pe perioadă nederminată.

Concursul se organizeaza în conformitate cu dispozițiile Contractului Colectiv de Muncă în vigoare, art. 20 respectiv examenul consta în susținerea unei probe scrise și a unui interviu. Data concursului (proba scrisa+interviu) - 11.05.2022 ...vezi


Hotărâri ale Consiliului Local Borșa
Hotărârea 3/2018

Hotărârea 3/2018

Hotărârea Consiliului Local Borșa privind aprobarea destinației volumului de lemn pe picior din proprietatea orașului Borșa ce urmează a se exploata în cursul anului 2018...vezi

Hotărârea 4/2018

Hotărârea 4/2018

Hotărârea Consiliului Local Borșa privind aprobarea prețurilor care urmează a fi practicate la vânzarea materialului lemnos din pădurea proprietatea orașului pentru agenții economici și pentru populație pe anul 2018...vezi

Hotărârea 9/2018

Hotărârea 9/2018

Hotărârea Consiliului Local Borșa privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2017...vezi

Hotărârea 26/2018

Hotărârea 26/2018

Hotărârea Consiliului Local Borșa privind aprobarea bugetului Ocolului Silvic Alpina Borșa RA pe anul 2018...vezi

Hotărârea 116/2018

Hotărârea 116/2018

Hotărârea Consiliului Local Borșa privind aprobarea destinației volumului de lemn pe picior din proprietatea orașului Borșa ce urmează a se exploata în cursul anului 2019...vezi

Hotărârea 117/2018

Hotărârea 117/2018

Hotărârea Consiliului Local Borșa privind aprobarea prețurilor care urmează a fi practicate la vânzarea materialului lemnos din pădurea proprietatea orașului, inventariat în 2018 și nevalorificat, pentru agenții economici la prima licitație care va avea loc în 2019...vezi

Hotărârea 13/2019

Hotărârea 13/2019

Hotărârea Consiliului Local Borșa privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2018...vezi

Hotărârea 41/2019

Hotărârea 41/2019

Hotărârea Consiliului Local Borșa privind aprobarea prețurilor care urmează a fi practicate la vânzarea materialului lemnos din pădurea proprietatea orașului pentru agenții economici prin licitație și pentru populație prin vânzare directă pe anul 2019...vezi

Hotărârea 42/2019

Hotărârea 42/2019

Hotărârea Consiliului Local Borșa privind aprobarea bugetului Ocolului Silvic Alpina Borșa RA pe anul 2019...veziHotărâri ale Consiliului de Administrație
Hotărârea 2/2018

Hotărârea 2/2018

Hotărârea Consiliului de Administrație privind destinația volumului de masă lemnoasă ce urmează a se exploata și prețurile practicate în cursul anului 2018...vezi

Hotărârea 5/2018

Hotărârea 5/2018

Hotărârea Consiliului de Administrație privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2017 pentru Ocolul Silvic Alpina Borșa RA...vezi

Hotărârea 6/2018

Hotărârea 6/2018

Hotărârea Consiliului de Administrație privind aprobarea bugetului Ocolului Silvic Alpina Borșa RA anului 2018...vezi

Hotărârea 12/2018

Hotărârea 12/2018

Hotărârea Consiliului de Administrație privind menținerea tarifelor de împușcare, precum și a tuturor condițiilor aprobate prin HCA nr. 3/2018, pentru sezonul de vânătoare 2018-2019...vezi

Hotărârea 17/2018

Hotărârea 17/2018

Hotărârea Consiliului de Administrație privind destinația volumului de masă lemnoasă ce urmează a se exploata și prețurile practicate în cursul anului 2019...vezi

Hotărârea 18/2018

Hotărârea 18/2018

Hotărârea Consiliului de Administrație privind aprobarea prețului de valorificarea al pomilor de crăciun pentru anul 2018...vezi

Hotărârea 19/2018

Hotărârea 19/2018

Hotărârea Consiliului de Administrație privind prelungirea valabilității contractului de gestionare cu nr. 25/2011 a faunei cinegetice din fondul cinegetic Bistrița-Tibau...vezi

Hotărârea 4/2019

Hotărârea 4/2019

Hotărârea Consiliului de Administrație privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2018 pentru Ocolul Silvic Alpina Borșa RA...vezi

Hotărârea 5/2019

Hotărârea 5/2019

Hotărârea Consiliului de Administrație privind aprobarea bugetului și lista de investiții a Ocolului Silvic Alpina Borșa RA pe anul 2019...vezi

Hotărârea 12/2019

Hotărârea 12/2019

Hotărârea Consiliului de Administrație privind menținerea tarifelor de împușcare, precum și a tuturor condițiilor aprobate prin HCA nr. 3/2017, pentru sezonul de vânătoare 2019-2020...vezi

Articole recente